dr n. med. Aleksandra Adamek

(Ortodonta)

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, od 2017 roku związana z Katedrą Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji tej uczelni. Staż podyplomowy odbywała w Stomatologicznym Centrum Transferu Technologii Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej we Wrocławiu, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontów. Uczestnik licznych szkoleń i projektów polskich jak i zagranicznych, między innymi:

 • „The Tweed Course Differential diagnostic, directional force system, edgewise mechanotherapy” – The Charles H.Tweed International Foundation for Orthodontic Research, Tucson, Arizona, 2018
 • „Leczenie ortodontyczne pacjentów z wadami szkieletowymi do zabiegu ortodontycznego” – dr Patrycja Downarowicz, Wrocław 2018
 • „Leczenie aparatami stałymi, biomechanika Tweed’a – cykl praktycznych kursów na woskowych typodontach” – Prof. Emilio Contini, Prof. Elie Amm, Dr n. med. Liwia Minch, Wrocław 2015-2016
 • „Rola leczenia ortodontycznego w zdrowym funkcjonowaniu układu żucia” – prof. Jeffrey P.Okeson Doctor of Medicine in Dentistry, Warszawa 2016
 •  „Leczenie klasy II z zastosowaniem zmodyfikowanego aparatu Herbsta (MALU)”, dr n. med. Jakub Malinowski, Wrocław 2015
 • „Zdroworozsądkowa biomechanika dla każdego ortodonty” dr Thomas F.Mulligan, Warszawa 2015
 •  „Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego” – Dr Larry Brown Doctor of Dental Surgery, Warszawa 2012-2013

W 2019 roku obroniła pracę doktorską, zdobywając przy tym tytuł doktora nauk medycznych.

lek.dent. Nikodem Cichocki

(Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, Implantolog)

Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kształcenie specjalizacyjne specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej realizował w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W Ortho.pl zajmuje się szeroko rozumianą chirurgią stomatologiczną oraz implantologią. Systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności w polskich i zagranicznych szkoleniach i kongresach:

 • „7th International Orthognathic Surgery Forum, Lucerne Switzerland”, Organizator: IBRA International Bone Research Association, 2016,
 • „Współczesne rozwiązania w implantologii i chirurgii przyzębia” – prof. Markus Hürzeler, Organizator: C.Witt Dental, 2016,
 • „Epidemiologia, rozpoznawanie oraz chirurgiczne i skojarzone leczenie złośliwych nowotworów części twarzowej czaszki i szyi” – Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2014
 • „Stany przedrakowe, cechy nowotworów łagodnych i złośliwych jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki – ich rozpoznawanie i leczenie” – Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2014,
 • „Złamania szkieletu czaszkowo – twarzowego” – Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2013,
 • „Torbiele szczęk oraz tkanek miękkich jamy ustnej, twarzy i szyi” – Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2013,
 • „Sesja Implantologiczna. Klub Aktywnego Implantologa PSI – Kraków” – Organizator: PSI, 2013,
 • „IX Międzynarodowy Kurs Specjalizacyjny Chirurgii czaszkowo -szczękowo – twarzowej i stomatologicznej, postępy w implantologii” – Organizator: PACMFS, 2012,
 • „Kongres polskiego towarzystwa chirurgii czaszkowo – szczękowo -twarzowej, chirurgii stomatologicznej i implantologii” – Organizator: PACMFS, 2012
 • „Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie swoistych oraz nieswoistych zapaleń tkanek miękkich i twardych części twarzowej czaszki oraz szyi, kierunki szerzenia się oraz zasady leczenia ropni i ropowic…” – Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2012,
 • „Rehabilitacja zwarcia przy starciu patologicznym” – Organizator: MIP Pharma Polska, 2011
 • „Tajniki mikroskopu” – Organizator: Car – Line, 2010.

 

dr n. med Jarosław Iwanicki

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W latach 1989-1992 asystent w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji A.M. we Wrocławiu. W latach 1990-1992 kontynuował naukę na studiach podyplomowych z zakresu nowoczesnej ortodoncji w Centre d’Orthodontie et d’ATM. W roku 2005 uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii: specjalność ortodoncja. Był założycielem i współwłaścicielem Centrum Ortodontycznego Ortho.pl i OrthoMed w latach 1991-2014. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu nowoczesnej ortodoncji. Doświadczenie kliniczne zdobywał między innymi poprzez praktykę w Zurychu i Londynie. Ponadto uczestnik licznych kursów i szkoleń Dr. Dirk Wiechmann’a ( Incognito i Lingual System).

Autor licznych badań między innymi:

 • Komputerowa analiza zdjęć telerentgenowskich bocznych głowy
 • Świat cyfrowej ortodoncji
 • Komputerowa Analiza Teleradiogramów.

Równocześnie rozwijał karierę naukową prowadząc seminaria i wykłady oraz publikując prace w czasopismach naukowych. Jest autorek koncepcji leczenia holistycznego przy współpracy z Sport Clinic AG, Zurych. Spośród stosowanych technik leczenia ortodontycznego wyróżnia:

Aparaty stałe od strony językowej – całkowicie niewidoczne: Incognito 3M, eBrace, Forestadent oraz Clear Aligner Braces. Aparaty stałe klejone tradycyjnie: Ricketts, Straight wire, MBT, Edgewise. Zamki samoligaturujące, ultraestetyczne i tradycyjne. Aparaty ruchome (zdejmowane): Ap. Baltersa, Metzeldera, Twin-Block, płytki Schwarz’a, itp. Leczenie dysfunkcji stawów skroniowo – żuchwowych oraz bruksizmu.

Od roku 2020 pełni funkcję konsultanta medycznego w Ortho.pl Centrum Dentystyczno-Ortodontycznym.

 

lek.dent. Maja Rochewicz

(Ortodonta)

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku Lekarsko-Stomatologicznym. Z uwagi na wykształcenie stomatologiczne w rodzinie, w świecie dentystycznym  praktycznie od urodzenia. W Ortho.pl zajmuje się ortodoncją oraz zabiegami z zakresu medycyny estetycznej. Uczestniczka licznych konferencji studenckich, wykładów w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej oraz szkoleń:

 • „Szybka ekspansja szczęki (RME) jako świetne narzędzie w leczeniu ortodontycznym” (Warszawa, 2021)
 • „Wady pionowe – leczenie zgryzów głębokich i otwartych” (Warszawa, 2021)
 • „Kompozytowe wkłady koronowe (inlay/onlay) – łatwe rozwiązanie trudnych sytuacji klinicznych” (Wrocław, 2020)
 • „Training course on mesotherapy” (Poznań, 2019)
 • „Treatment decisions in class II brachifacial patients” – dr Aranzazn Semosiain-Oroquieta
 • „OrthoNavi Superior” – dr Mariusz Wilk i dr n.med. Joanna Jabłońska-Zrobek
 • „Convenient And Effective treatment with aligners-Orthero System” – dr Michał Wilk
 • „Regeneracyjne wybielanie zębów z użyciem systemu Prevdent CrWR” (Wrocław, 2021)
 • „Wow Worthy Esthetics And Function with 3D Controlled Efficiency” – dr Thomas Pitts
 • „Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych dla stomatologów” – Body&Mind Clinic
 • „Fizjoterapia stomatologiczna-dlaczego jej potrzebujemy” – Julia Rutkowska
 • „Technika Iniekcyjna w bezpośrednich wypełnieniach kompozytowych” – dr Michał Biały
 • „Azzalure Masterclass-Galderma
 • „Łączone techniki zastosowania toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego, hydroksyapatytu wapnia i osocza bogatopłytkowego w korekcji defektów estetycznych twarzy”
 • „Akademia Medycyny Estetycznej Online”
 • „Lips Philosophy-trendy modelowania ust” dr Magdalena Nożewska-Noris i dr Karolina Kuśnierz

Prywatnie interesuje się gimnastyką artystyczną, ukończyła kierunek „wychowanie fizyczne z instruktorem gimnastyki” Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jej umiejętności można podziwiać w spektaklu „Prometeusz” teatru Impart we Wrocławiu.

 

lek.dent. Anna Ćwiek

(Ortodonta)

Ukończyła Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
W latach 2011- 2015 odbyła szkolenie specjalistyczne w zakresie ortodoncji w Akademickiej Poliklinice Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji. Stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie nowoczesnej ortodoncji, aby zapewnić swoim pacjentom leczenie na najwyższym poziomie. Specjalizuje się w leczeniu ortodontycznym dzieci i dorosłych . Zdobytą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną stale poszerza poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach,  zjazdach i sympozjach . Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Ukończyła następujące kursy:

 • „Tork w leczeniu ortodontycznym” (Warszawa, 2021)
 • „Okluzja i zaburzenia narządu żucia – podejście kompleksowe. Leczenie skorelowane oparte na współpracy różnych specjalistów – lekarza stomatologa, fizjoterapeuty i osteopaty. Praktyczne aspekty współpracy” (Wrocław, 2019)
 • „Ortodoncja w 3D i System H4” (Warszawa, 2019)
 • „Końcowa faza leczenia ortodontycznego” (Warszawa, 2021)
 • „Biomechanika ortodontyczna z zastosowaniem GUMMETALU” (Warszawa, 2019)
 • „Kurs wprowadzający – Koncepcja ortodontyczna prof. Sato” (Warszawa, 2017)
 • „Advanced treatment mechanics for challenging clinical problems” (Wrocław, 2019)
 • „Koncepcja ortodontyczna prof. Sadao Sato” (Warszawa, 2018)
 • „Stałe aparaty ortodontyczne – seminarium wprowadzające” (Łódź, 2012)
 • „Stałe aparaty ortodontyczne – seminarium dopełniające” (Łódź, 2012)
 • „Nowoczesna ortodoncja” (Wrocław, 2016)
 • „Zmiana wzorców leczenia ortodontycznego” (Warszawa, 2013)
 • „Diagnostyka i technika sprowadzania zatrzymanych kłów” (Wrocław, 2013)
 • „Trudne przypadki ortodontyczne” (Warszawa, 2013)
 • „Ortodoncja estetyczna – ortodoncja językowa i clear aligners w połączeniu z technikami CAD_CAM” (Wrocław, 2016)
 • „Przypadki graniczne – co można osiągnąć bez chirurgii” (Poznań, 2012)
 • „Strategie leczenia pacjentów rosnących z klasą II: twarze są najważniejsze!” (Wrocław, 2015)
 • „Łuki podniebienne i inne aparaty grubołukowe” (Łódź, 2013)
 • „Ortodoncja oparta na dowodach klinicznych” (Wrocław, 2014)

lek. dent. Sybilla Kulczycka

(leczenie zachowawcze, protetyka, endodoncja)

Ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Staż podyplomowy realizowała między innymi w takich ośrodkach jak: NZOZ Anadent Centrum Stomatologiczne Anna Wojdyła we Wrocławiu oraz Emajdent Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Mazurkiewicz we Wrocławiu. W Ortho.pl zajmuje się zabiegami z zakresu stomatologii zachowawczej endodoncji oraz protetyki. Stale podnosi poziom świadczonych usług poprzez liczny udział w kursach i szkoleniach takich jak:

 • „Endodoncja, techniki podstawowe” (Warszawa, 2021)
 • „Szlifowanie zębów pod korony i mosty protetyczne” (Kraków, 2021)
 • „3M dentist for the future” (Łódź, 2020)
 • „Perforacja – jak sobie z nią poradzić?” (Łódź, 2020)
 • „Minimalnie inwazyjna endodoncja” (Łódź, 2019)
 • „Wypełnianie kanałów w różnych sytuacjach klinicznych” (Łódź, 2019 )
 • „Nakłady typu onlay – techniki proste i zaawansowane”. (Poznań, 2021)
 • „Endo. Nowoczesna endodoncja mikroskopowa od A do Z. Opracowanie, płukanie i wypełnienie kanałów korzeniowych” (Wrocław, 2021)
 • „Reendo. Nowoczesna endodoncja mikroskopowa od A do Z. Powtórne leczenie kanałowe” (Wrocław, 2021)
 • „Kompozytowa rehabilitacja estetyczna”. (Warszawa, 2021)
 • „Reinkarnacja protez ruchomych”. (Częstochowa, 2021).

lek.dent. Kinga Saletra

(Protetyka, Stomatologia zachowawcza)

Absolwentka wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu Od trzeciego roku studiów aktywnie uczestniczy w życiu gabinetu dentystycznego -ukończyła staż podyplomowy w Wojskowej Poliklinice Stomatologicznej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Stale rozwija swoje umiejętności, bierze udział w sympozjach i szkoleniach z zakresu nowoczesnej stomatologii zachowawczej, endodoncji i protetyki:

 • „Licówki ceramiczne, i podstawy projektowania uśmiechu” (Warszawa, 2021)
 • „Kompozytowe wkłady koronowe (inlay/onlay) – łatwe rozwiązanie trudnych sytuacji klinicznych” (Wrocław, 2020)
 • „Regeneracyjne wybielanie zębów z użyciem systemu Prevdent CrWR” (Wrocław, 2021)
 • „Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia”. (Białystok, 2021)
 • „Akademia kompozytu” 2019
 • „Estetyczna i funkcjonalna odbudowa zębów w odcinku bocznym” 2019
 • „Podstawowy nowoczesnej endodoncji” 2019

Zawodowo interesuje się stomatologią zachowawczą i protetyką, w czasie wolnym – narciarstwem i podróżami.

lek. dent. Honorata Budzińska

(Lekarz medycyny estetycznej)

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na wydziale medycznym, kierunek lekarsko dentystyczny oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej na kierunku medycyna estetyczna dla lekarzy. W Ortho.pl zajmuje się zabiegami z zakresu medycyny estetycznej takimi jak: mezoterapia, lipoliza iniekcyjna, zabiegi estetyczne wykonywane z wykorzystaniem biostymulatorów, kwasu hialuronowego i toksyny botulinowej. Systematycznie poszerza swoją wiedzę uczęszczając na różnorodne kursy i szkolenia z zakresu zabiegów medycyny estetycznej, takie jak:

 • „Zastosowanie praktyczne toksyny botulinowej, wypełniaczy dermatologicznych i osocza bogatopłytkowego (Wrocław, 2021)
 • „Leczenie nadpotliwości – wykorzystanie toksyny botulinowej. (Katowice 2021)
 • „Metody korekcji twarzy techniką wypełniania. Wolumetria. (Katowice, 2021)
 • „Lipoliza iniekcyjna”. (Katowice 2021)
 • „Techniki łączone w zabiegach estetycznych”. (Katowice, 2021)
 • „Zastosowanie toksyny botulinowej w korekcji zmarszczek”. (Katowice, 2021)
 • „Medycyna estetyczna – poziom średnio zaawansowany – usta i toksyna botulinowa”. (Warszawa, 2021)
 • „Mezoterapia”. (Katowice, 2021)
 • „Procedury wspomagające efekty zabiegów estetycznych w obrębie twarzy. (Katowice, 2021)
 • Studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej ukończone wynikiem bardzo dobrym. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. (Katowice, 2021)

Prywatnie interesuje się podróżami, bieganiem, narciarstwem, szachami oraz szeroko rozumianą stomatologią i medycyną estetyczną.

lek. dent. Tomasz Horodniczy

(Ortodonta)

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Lekarsko-dentystycznym. W czasach studenckich aktywny członek Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Uczestnik licznych konferencji stomatologicznych, szkoleń z zakresu estetycznej odbudowy zębów oraz konkursów stomatologicznych m.in.:

 • „3M Dentist of the future”
 • „XI edycja konkursu Arkona na najlepszego studenta stomatologii”
 • „Jules Allemand Trophy 2019/2020”
 • „Regeneracyjne wybielanie zębów z użyciem systemu Prevdent CrWR” (Wrocław, 2021)

Zawodowo interesuje się stomatologią estetyczną oraz ortodoncją, w czasie wolnym żeglarstwem oraz motoryzacją. 

 

Agnieszka Kwiatkowska

(higiena stomatologiczna, wizyty adaptacyjne, wybielanie)

Dyplomowana absolwentka Medycznego Studium Zawodowego. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń, między innymi:

 • “Ultradźwiękowy skaling nad i poddziąsłowy, polerowanie, piaskowanie”
 • “Bezpieczny gabinet”
 • “Mówię do Ciebie człowieku”- komunikacja z pacjentem, budowanie pozytywnego wizerunku praktyki stomatologicznej”
 • “Zapobieganie infekcjom”

 Kilkunastoletnie doświadczenie w zawodzie zjednało jej liczne grono powracających Pacjentów, którzy systematycznie stawiają się do niej na profesjonalne zabiegi skalingu, piaskowania i fluoryzacji. A tym, którym zależy na kosmetycznej poprawie uśmiechu, w bezpieczny i skuteczny sposób wybiela zęby.

W życiu prywatnym na pierwszym miejscu jest dla niej rodzina. To dobrze zorganizowana żona i mama dwójki dzieci dla których uwielbia eksperymentować kulinarnie.

 

 

lek.dent. Klaudia Ulatowska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zajmuje się stomatologią zachowawczą, endodoncją oraz chirurgią. Wykonuje również zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.

Swoją wiedzę poszerza poprzez udział w kursach i specjalistycznych szkoleniach, m.in: 

 • Od września 2019 – 10-miesięczne szkolenie – Practiculum Implantologii VIVADENTAL,
 • „Odbudowa poendodontyczna”- dr n. med. Michał Jagier” Poznaj moc giętkości. Szkolenie praktyczne z opracowania kanałów korzeniowych nowym systemem Endostar Azure”- dr n. med. Piotr Wujec,
 • „Szkolenie zawodowe dla lekarzy z medycyny estetycznej – MIX Osocze i fibryna” – Aesth Medic Trainings,
 • „Szkolenie zawodowe dla lekarzy z medycyny estetycznej – MIX Botox + Kwas poziom podstawowy” – Aesth Medic Trainings,
 • -„Endo. Nowoczesna Endodoncja Mikroskopowa od A do Z” – dr n. med. Wojciech Wilkoński.

 

Młoda, ambitna stomatolog, zainteresowana rozwojem w kierunku estetycznej stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz medycyny estetycznej. Otwarta na nową wiedzę i dalsze doskonalenie umiejętności zawodowych. Prywatnie miłośniczka podróży, jazdy konnej, sportów zimowych oraz kartingu.

Ortho.pl ul. Buforowa 34, 52-131 Wrocław

Strona korzysta
z plików Cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.