Druga wizyta

 Podczas drugiego spotkania omawiamy wyniki badań diagnostycznych, a w szczególności:

1. Rodzaj  i typ nieprawidłowości
2. Rodzaje aparatów jakie będą wykorzystane do leczenia
3. Plan leczenia z uwzględnieniem ew. usunięć zębów
4. Częstość wizyt
5. Prawdopodobny czas leczenia
6. Całkowity koszt leczenia


Ad.1. Rodzaj i typ nieprawidłowości

Wady zgryzu można podzielić na dwie grupy: wady zębowe - zaburzenia w położeniu lub ilości zębów i wady zgryzowe - zaburzenia we wzajemnej relacji między górnym a dolnym łukiem zębowym. Najistotniejsze z punktu widzenia ortopedii szczękowej jest uzyskanie właściwego zwarcia zębów. Prawidłowo, zęby górne i dolne kontaktują się ze sobą w odpowiednich, fizjologicznych punktach. Te punkty to bruzdy i guzki występujące na powierzchniach żujących zębów. Jeżeli ten kontakt jest nieprawidłowy mogą występować problemy z prawidłową funkcją stawów skroniowo-żuchwowych, brakiem pełnego zwarcia zębów utrudniając właściwe rozdrabnianie i żucie pokarmów oraz nadmiernym przeciążeniem poszczególnych części wyrostka zębodołowego przyśpieszając występowanie objawów chorób przyzębia.


Ad.2. Rodzaje aparatów jakie będą wykorzystane do leczenia

Podstawowe czynniki decydujące o wyborze aparatu to: rodzaj wady zgryzu, wiek pacjenta, higiena jamy ustnej, motywacja pacjenta do leczenia. Nie ma aparatu uniwersalnego, który można zastosować u wszystkich pacjentów. Całkowicie nieprawdziwa jest opinia, że aparat stały jest lepszy od ruchomego, ale za to droższy.

Po pierwsze:
Są takie rodzaje wad zgryzu i takie sytuacje kiedy wykorzystanie aparatu ruchomego jest leczeniem z wyboru.

Po drugie:
Rzadko kiedy można uzyskać całkowite wyleczenie za pomocą jednego aparatu ruchomego. Najczęściej aparat ten należy co pewien czas modyfikować, a po kilkunastu miesiącach leczenia wymieniać na nowy. Sumując poniesione koszty w ciągu kilku lat trwania leczenia dochodzimy do wartości podobnych jak przy aparatach stałych.

Po to, aby aparat ortodontyczny dobrze spełniał swoje zadanie musi być:
1. noszony w buzi przez zalecaną ilość godzin na dobę (nie dotyczy aparatów stałych).
2. idealna higiena jamy ustnej (szczególnie dotyczy aparatów stałych).


Ad.3. Plan leczenia z uwzględnieniem ew. usunięć zębów

 


przed usunięciem zębów

po usunięciu zębów

Uwzględniając wszystkie znane nam czynniki mogące mieć wpływ na leczenie, informujemy pacjenta i jego rodziców o planowanym kierunku leczenia, zamierzanych przesunięciach zębowych. Staramy się odpowiedzieć na pytanie co jest przyczyną danej wady zgryzu i jeżeli jest to jeszcze możliwe wyeliminować ją. W około 50% przypadków niezbędnym krokiem w leczeniu wady zgryzu jest usunięcie jednego lub paru zębów stałych, nawet przy ich dobrym stanie.


Ad.4. Częstość wizyt

Całe leczenie ortodontyczne można podzielić na kilka faz. W zależności, w którym etapie jesteśmy, wizyty są z różną częstotliwością.

W przypadku aparatów ruchomych wizyty odbywają się regularnie co kilkanaście tygodni. Jedynie w sytuacjach wymagających modyfikacji aparatu lub w przypadku awarii spotykamy się częściej.
W przypadku aparatów stałych, harmonogram wizyt jest już nieco inny. Przez pierwszy okres leczenia, trwający ok. 1-2 miesiące, wizyty są co kilkanaście dni. Później wizyty są bardziej regularne i częstość ich wynosi 1 raz / 3-4 tyg.
Jest to schemat standardowy, który może ulegać zmianom w zależności od aktualnej sytuacji zgryzowej.


Ad.5. Prawdopodobny czas leczenia

Opierając się na informacjach uzyskanych z wywiadu medycznego i diagnostyki ortodontycznej, możemy podać orientacyjny czas leczenia, gdyż działając aparatem stałym wykorzystujemy kontrolowane siły ortodontyczne.
Przy leczeniu aparatem ruchomym jest to trudniejsze zadanie, ponieważ dużą niewiadomą stanowi to, ile czasu aparat będzie noszony w buzi.
Czas leczenia ortodontycznego może wahać od kilku (w sytuacjach szczególnych), kilkunastu miesięcy do 3 - 4 lat.


Ad.6. Całkowity koszt leczenia

Ponieważ w NZOZ Centrum Ortodontycznym zajmujemy się leczeniem wad zgryzu, a nie sprzedażą części lub całych aparatów ortodontycznych, informujemy pacjenta o całkowitym koszcie jaki poniesie w ciągu całego czasu trwania leczenia. Jest to informacja w żaden sposób nie zobowiązująca pacjenta do podjęcia leczenia. Jest to stała, nie ulegająca zmianie suma, pokrywająca koszty wszystkich wizyt, konsultacji, ewentualnych awarii itp. Suma ta może być wpłacona w całości (uzyskuje się wówczas 5% zniżkę ) lub w miesięcznych albo kwartalnych, nie oprocentowanych ratach. Pieniądze można wpłacać gotówką, przelewem lub kartami kredytowymi.