Pierwsza wizyta

 

 Pierwsza wizyta składa się z dwóch części. Lekarz w obecności rodziców i pacjenta rozmawia o ewentualnej potrzebie leczenia ortodontycznego. Biorąc pod uwagę rysy twarzy pacjenta, rozwój mięśni twarzy, występujące nawyki językowe, higienę jamy ustnej, stan zębów oraz przede wszystkim obserwując aktualne zwarcie zębów - stawiamy wstępną diagnozę i ustalamy ogólny plan leczenia.

Następnie, za zgodą wszystkich zainteresowanych, przechodzimy do kolejnego etapu - ustalenia dokładnego rodzaju wady zgryzu, jej etiologii oraz szczegółowego planu leczenia.

Aby określić szczegółowy plan leczenia, musimy wykonać następujące badania: wycisk szczęki i żuchwy, zdjęcie pantomograficzne, zdjęcie telerentgenowskie twarzoczaszki.

  • Dzięki wyciskom szczęki i żuchwy możemy przygotować gipsowe modele zębów. Na modelach można dokładnie policzyć ilość brakującego miejsca przy stłoczeniach zębów, lub odwrotnie - nadmiar miejsca przy szparowatości. Obserwujemy wady zębowe polegające na nieprawidłowym położeniu poszczególnych zębów, wzajemny kontakt górnego i dolnego łuku zębowego oraz ogólną symetrię i harmonię łuków zębowych. Określamy "zębową" wadę zgryzu.
  • Dzięki zdjęciom pantomograficznym określamy położenie i obecność zawiązków zębów stałych, pozycję stawów skroniowo - żuchwowych oraz ewentualne zagrożenia ze strony chorób przyzębia.
  • Zdjęcie telerentgenowskie twarzoczaszki niezbędne jest do ustalenia rzeczywistej wady zgryzu. Dzięki odpowiednim pomiarom można określić kątową i liniową pozycję zębów. Analizujemy wzajemne proporcje poszczególnych struktur twarzoczaszki i położenie wyrostków zębodołowych.
    Tego typu zdjęcie jest potrzebne do ustalenia szczegółowego planu leczenia oraz prognoz wzrostowych. Dzięki tego rodzaju zdjęciom można analizować wzrost twarzy i przebieg leczenia.

Zdjęcia rtg. wykonywane są u nas na miejscu, na nowoczesnym sprzęcie firmy "Siemens". Ponadto, pacjent lub jego rodzice wypełniają "kartę pacjenta", w której prosimy o informacje przydatne przy ustalaniu planu leczenia.
Wizyta kończy się ustaleniem terminu drugiego spotkania, podczas którego omawiamy wyniki naszych analiz.