Zdjęcia RTG cefalometryczne - tele boczne głowy
  Zdjęcia RTG pantomograficzne - tzw. panorama
  Zdjęcia przylegające zębów